ด้านเนื้อของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

“ วิชาเอกคาร์บอน” เช่นเดียวกับ บริษัท น้ำมันและก๊าซขนาดใหญ่ได้ให้ความสำคัญกับความพยายามในการควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิที่สูงขึ้น ถึงกระนั้นในขณะที่ยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานอย่างเอ็กซอนและเชลล์ได้จุดประกายไฟให้กับบทบาทในการทำให้โลกร้อนขึ้น แต่อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมของ บริษัท ได้หลีกเลี่ยงการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นส่วนใหญ่